Keressen minket a facebook-on is! FőoldalAdatvédelem

Adatvédelem

I.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel kapcsolatosan a vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés kapcsán a tudomásunkra jutott személyes adatai kezelése körében követett alábbiak szerint járunk el:

Adatkezelő:

Az adatok kezelője a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (VASIVÍZ ZRt. H-9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 19.)

A kezelt adatok köre:

Cégünk az Ön Szolgáltatási szerződésében megadott adatait és a szolgáltatás során felmerült mennyiségi és értékadatait kezeli. Az adatok megadásának jogalapja a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és az Ön hozzájárulása.

Azonosítás dokumentumokkal:

Ügyét személyesen, vagy érvényes meghatalmazás esetén meghatalmazott útján intézheti. Jogosultságát személyi igazolvány vagy útlevél, vagy jogosítvány bemutatásával igazolhatja. Tulajdonos változás esetén a mérőállást és a tulajdont igazoló okiratok bemutatása szükséges.

Az adatkezelés célja:

A Szolgáltató és a Fogyasztó közötti kapcsolat biztosítása.

Az adatkezelés időtartama:

Az Ön személyes adatainak nyilvántartása a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésekor megszűnik, a fennálló tartozások rendezése után nyilvántartásunkból, mint fogyasztó törlésre kerül. A fogyasztóként törölt magánszemélyek személyes adatait a továbbiakban csak törvényekben előírt módon és ideig őrzzük meg, majd megsemmisítjük.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók:

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek csak törvényben előírt kötelező adattovábbítás és az Ön által írásban meghatalmazott részére adunk át.

A fogyasztók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai:

Önnek joga van információt kérni tőlünk, hogy személyes adatait esetlegesen 3. személyként kik és milyen célból kapták meg. A tájékoztatást postai címünkön (H-9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 19.) és Ügyfélszolgálati irodánkon (9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.) egyaránt kérheti.
Jogérvényesítési lehetőségek:

Ha Ön úgy érzi, hogy a VASIVÍZ ZRt. munkatársai és adatfeldolgozói megsértették személyes adatok védelméhez való jogát, panasszal élhet Adatvédelmi felelősünknél (H-9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 19.).

II.

A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) veszünk igénybe. A portál szerkezetét és arculatát, a programozási és karbantartási tevékenységet a KARMA Interactive Kft. végzi.

A KARMA Interactive Kft. honlapunk böngészése során az Ön IP-címét, böngészőjének típusát, illetve a hozzárendelt 'cookie' azonosítót naplózza. Ezen adatokból látogatottsági statisztika készül, amelyet a portál továbbfejlesztéséhez használunk.

A honlapunk látogatása során az Ön által a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatásához megadott adatait a KARMA Interactive Kft. nem tárolja. Ezen adatait csak technikailag továbbítja cégünk illetékes ügyintézői részére.

III.

A VASIVÍZ ZRt. nem felelős azoknak a WEB oldalaknak sem adatkezeléséért, sem adattartalmáért, amelyek direkt hivatkozási kapcsolatban vannak a VASIVÍZ ZRt. honlapjával.

IV.

A www.vasiviz.hu honlap felületein található összes alkotóelem (szöveg, kép, hang, grafika, videó, animáció stb.) az ezen oldalakon látható formában a VASIVÍZ ZRt. kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után. A tartalom részleteinek idézéséhez nem kell engedély, de meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Cikkek másodközléséhez engedély, a VASIVÍZ ZRt. írásos hozzájárulása kell.

Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

Fontos webcímek

Privátszférát erősítő technológiák

Adatvédelmi információk

 

Hibabejelentés
Vízszolgáltatás és szennyvíz-szolgáltatás tekintetében egyaránt hívható telefonszámok:
Általános hibabejelentés:
06 94 500 245
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 201 232
Általános hibabejelentés és mérőállás bejelentés leolvasási időszakban:
06 94 325 550
E-mail: vasiviz [ at ] vasiviz.hu
Hétvégén:
Vízszolgáltatás: diszpecser [ at ] vasiviz.hu
Csatornaszolgáltatás: csatornaszolgaltatas [ at ] vasiviz.hu
Fedett uszoda és Termálfürdő