Keressen minket a facebook-on is! FőoldalAktuális hírekKötbérmentességi akció!

Kötbérmentességi akció!

2018. február 02. péntek, 12:05 | Elküldés e-mail-ben |

A VASIVÍZ ZRt. lehetőséget kínál Felhasználói számára 2018. február 28-ig

 

Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a VASIVÍZ ZRt. KÖTBÉRMENTESSÉGI AKCIÓT hirdet!

 

Társaságunk átfogó szennyvízhálózati ellenőrzést végez, amelynek célja a használatban lévő, de be nem jelentett szennyvízbekötési helyek felderítése.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szennyvíz-szolgáltatás igénybevétel bejelentésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, melyre Üzletszabályzatunk szerint kötbért érvényesíthetünk.

A fentieken túl visszamenőlegesen a szolgáltatás ellenértékét is meg kell fizetni. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX: törvény 51.§ (6) bekezdése értelmében, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi időpontban kezdődött, így jogosultak vagyunk az igénybevett szolgáltatást visszamenőleg maximum 5 évre érvényesíteni.

Amennyiben Tisztelt felhasználónk a szolgáltatás igénybevételének kezdetét hitelt érdemlően igazolni tudja - például az alábbi dokumentumok valamelyikével - akkor a csatornadíj számlázást az igazolt időponttól indítjuk, ellenkező esetben a jogszabályi előírás szerint járunk el:

-    - használatbavételi engedély (lakhatási engedély)
- adásvételi-, bérleti- ajándékozási-, stb. szerződés,
- a rákötést igazoló számla,
- stb.

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a KÖTBÉMENTESSÉGI AKCIÓ keretében 2018. február 28-ig történő bejelentések esetében a kötbér érvényesítésétől eltekintünk.

Üzletszabályzatunk szerint érvényesíthető kötbér mértéke:

-   - lakossági felhasználó esetében 100.000,- Ft
- közületi felhasználó esetében  200.000,- Ft

Kérjük Önöket, hogy éljenek a lehetőséggel és haladéktalanul keressék fel Ügyfélszolgálatunkat, Fiókirodáinkat. Az ügyintézési címeket és ügyfélfogadási időket a www.vasiviz.hu honlapunkon megtalálják.

 

KÖTBÉRMENTESSÉGI AKCIÓNKAT 2018. február 28-ig kiterjesztjük az Üzletszabályzatunk 11.3. pontja alatt felsorolt további szerződésszegések miatt kivethető kötbérekre vonatkozóan is.

Pl.:

- tulajdonosváltozás és egyéb adatváltozás késedelmes bejelentése:
90 napon túli késedelem esetén: 5.000,- Ft
180 napon túli késedelem esetén: 10.000,- Ft

- a fogyasztásmérő vagy bármely részének leszerelés, rongálása esetén: 10.000,- Ft + számított vízmennyiség x vízdíj x2
- csapadékvíz bevezetése elválasztott rendszerű szennyvízhálózatba: 15.000,- Ft
- a felhasználó nem gondoskodik a vízmérő fagy elleni védelméről, a vízmérőakna karbantartásáról: 2.000,- Ft
- a felhasználó a saját kút hálózatot összeköti a közüzemi hálózattal: 30.000,- Ft

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2018. március 1-től Társaságunk megkezdi a felhasználási helyek és a felhasználói bejelentések ellenőrzését!

 Éljen a lehetőséggel, mert 2018. február 28-át követően már nem kívánunk eltekinteni a kötbérek érvényesítésétől, mely jelentős terhet jelenthet az Önök számára.

 

Vissza
Hibabejelentés
Vízszolgáltatás és szennyvíz-szolgáltatás tekintetében egyaránt hívható telefonszámok:
Általános hibabejelentés:
06 94 500 245
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 201 232
Általános hibabejelentés és mérőállás bejelentés leolvasási időszakban:
06 94 325 550
E-mail: vasiviz [ at ] vasiviz.hu
Hétvégén:
Vízszolgáltatás: diszpecser [ at ] vasiviz.hu
Csatornaszolgáltatás: csatornaszolgaltatas [ at ] vasiviz.hu
Fedett uszoda és Termálfürdő