Keressen minket a facebook-on is! FőoldalKözérdekű adatok

Közérdekű adatok

Kapcsolódó dokumentumokIgénylőlap letöltése

A VASIVÍZ ZRt. mint közfeladatot ellátó szerv a közérdekű adatok törvényi elektronikus közzétételi kötelezettségeinek saját honlapján (www.vasiviz.hu) történő közzététellel tesz eleget.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján a közérdekű adatok közzétételére előírt.

A Társaságunk a honlapján (www.vasiviz.hu) az általa kezelt közérdekből nyilvános adatokat a törvényi és a belső előírásoknak megfelelően megjeleníti, mely minden érdeklődő számára elérhető. Az ezt meghaladó,Társaságunk által kezelt közérdekű adatokat egyedi adatigénylésre teljesítjük. Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki - szóban,írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be. Az adat megismerésének igényét a Társaság által rendszeresített Igénylőlapon az Adatvédelmi felelősnek címezve lehet benyújtani a VASIVÍZ ZRt. központi levelezési címére (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.), vagy elektronikus formában a vasiviz@vasiviz.hu emailcímére. Szóban az ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon lehet benyújtani az igényeket, ahol az ügyfélszolgálati munkatárs az Igénylőlapon írásba foglalja az előterjesztett igényt, és továbbítja az Adatvédelmi felelősnek.

Társaságunk az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beérkezéstől számított15 napon belül tesz eleget. Ez a határidő, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt 8 napon belül tájékoztatni kell. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül a VASIVÍZ ZRt. levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Tájékoztatjuk,hogy az adatközléssel, az új adatok előállításával, a másolatok készítésével összefüggésben felmerült költségeket az adatigénylő a VASIVÍZ ZRt. részére köteles megfizetni, melynek összegéről és a fizetés módjáról 8 napon belül értesítjük.

Tájékoztatjuk,hogy Társaságunk nem köteles olyan adatok megismerésére irányuló egyedi igényeknek eleget tenni, mely adatok a honlapunkon közzétételre kerültek, és onnan megismerhetőek.

 

Hibabejelentés
Vízszolgáltatás és szennyvíz-szolgáltatás tekintetében egyaránt hívható telefonszámok:
Általános hibabejelentés:
06 94 500 245
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 201 232
Általános hibabejelentés és mérőállás bejelentés leolvasási időszakban:
06 94 325 550
E-mail: vasiviz [ at ] vasiviz.hu
Hétvégén:
Vízszolgáltatás: diszpecser [ at ] vasiviz.hu
Csatornaszolgáltatás: csatornaszolgaltatas [ at ] vasiviz.hu
Fedett uszoda és Termálfürdő