Keressen minket a facebook-on is! FőoldalSzolgáltatásokSzennyvízelvezetés és -tisztításSzolgáltatás jellemzői

Szolgáltatás jellemzői

Vas megye településeinek vízellátása 1992-ben már 100%-os volt, de a csatornahálózatok kiépítésének felgyorsulása csak később kezdődött. A felhasználókhoz szállított ivóvíz jelentős részéből szennyvíz keletkezik, amelynek összegyűjtéséről és kezeléséről a közműhálózat segítségével gondoskodunk. A tisztítás a környezet megóvása, az ivóvízbázisok védelme és az élővizek minőségének szinten tartása érdekében is elengedhetetlen.

Szennyvízszolgáltatás helyzete és bővülése az elmúlt 15 évben

A VASIVÍZ ZRt. elsősorban elválasztott rendszerű csatornahálózatokat üzemeltet, de Szombathely és Kőszeg belvárosi részén egyesített csatornarendszer szállítja el a csapadékvizet is.

A társaságunk által üzemeltetett telepek eltérő technológiával működnek. Ezek között vannak kis, néhányszáz lakosú települések szennyvizét kezelő telepek, míg a Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízrendszer 31 település, közel 120 000 lakos szennyvizét egy központi tisztítóra vezeti.

A települések kommunális folyékony hulladékát mintegy negyvenezer csatorna-rácsatlakozáson keresztül, több mint kilencszáz kilométer gerincvezetéken, szennyvízátemelők (239 db) és, nyomóvezetékek segítségével juttatjuk el a szennyvíztisztító telepekre.

Szentgotthárd és a környező települések szennyvizének tisztítását Ausztriában végzik, míg Szentpéterfán „a szomszédos" Eberau szennyvizét tisztítjuk.

Az elmúlt 15 év műszaki fejlesztései:

  • A szombathelyi szennyvíztisztító kapacitást növelő beruházása (1997)
  • A szombathelyi szennyvíztisztító iszapvonalának kiépítése, a mechanikai tisztítás kiépítése és rekonstrukciója (2010)
  • A szombathelyi szennyvíztisztító biológiai tisztítás rekonstrukciója (2010)
  • A körmendi szennyvíztisztító telep fejlesztése, iszapsűrítő üzembe helyezése
  • A csepregi iszapsűrítő üzembe helyezése
  • A jánosházi szennyvíztisztító telep bővítése
  • A hegyhátszentjakabi OWEG technológia átalakítása
  • Szennyvízátemelők folyamatos rekonstrukciója
  • A tisztítóaknákban a folyamatirányítás kiépítése
  • A szennyvíztisztítók és átemelők távfelügyelő rendszerének kiépítése

 

A csatornahálózatok karbantartását, mosatását, kamerázását folyamatosan végezzük a rendelkezésünkre álló csatornakamera és kombi mosó-tisztító berendezések segítségével. Az illegális csapadékvíz-bevezetéseket speciális berendezéssel, úgynevezett füstöléses eljárással derítjük fel. A csatornarekonstrukcióknál csőbélelést, a csőcsatlakozások hibáinak, tömítetlenségeinek javítására kitakarás nélküli modern technológiát használunk.

A csatornahálózatok része a 239 szennyvízátemelő is, amelyeknek bekapcsolása a folyamatirányításba évek óta tart. Az átemelők teljes építészeti, gépészeti és villamos rekonstrukciója a szennyvíz agresszív hatása okozta korrózió miatt folyamatos feladatot jelent részvénytársaságunknak.

A szennyvizet húsz tisztítótelepen mechanikai, biológiai és részben kémiai úton kezeljük, amelyek technológiája eltérő. Évente mintegy 11 millió m3 szennyvizet tisztítunk meg, amelyhez 7,3 millió m3 számlázott szennyvízmennyiség tartozik.

A tisztított és számlázott szennyvízmennyiség közti különbség a telepekre jutó csapadék-, illetve talajvíz miatt keletkezik.

Szennyvíztisztító telepeinken az elmúlt időszakban jelentős technológiai fejlesztések valósultak meg.

A kisebb szennyvíztisztítók közül Hegyhátszentjakabon - a meglévő OWEG technológiát átalakítva -(nem kell ez a rész) tápanyag-eltávolító fokozatúvá alakítottuk a telepet. A jánosházi telepet az önkormányzattal együttműködve bővítettük és korszerűsítettük. Répcelakon felújítottuk a műtárgyakat és a gépészetet. A műszerezés és automatizálás minden szennyvíztisztító telepen megvalósult, a folyamatirányító rendszerbe való integrálás most is zajlik, így a központi diszpécserszolgálat szükség esetén beavatkozhat a telepek működésébe.

 

A régi tisztítótelepeken legnagyobb mértékben a fúvók és a levegőztető rendszerek használódtak el, ezek felújítása az elmúlt években megtörtént.

A Szombathely-Kőszeg szennyvíztisztító rendszer több ütemben fejlődött. 1997-ben zárult le a kapacitásnövelő beruházás, amelynek köszönhetően a telep alkalmassá vált a kibővült rendszer szennyvizének fogadására. 2010-re kiépült az iszapvonal, valamint elkészült a mechanikai és biológiai tisztítás rekonstrukciója is.

A Szombathely-Kőszeg regionális szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése

2011-ben zárult le a Szombathely-Kőszeg regionális szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése az ISPA/KA program keretében.

2003-ban 35 település konzorciumának gesztoraként Szombathely MJV pályázatot nyújtott be a regionális szennyvíztisztító telep rekonstrukciójára, fejlesztésére és a szennyvízelöntések felszámolására. Több mint 5 milliárd forint értékű munkára nyertek támogatást, melynek 60 %-át az Európai Unió, 30 %-át a Magyar Állam biztosította 10%-os önerő mellett.

A beruházás első ütemének takarékos megvalósítása miatt lehetőség nyílt 1,5 milliárd forint, majd további 100 millió forint pénzmaradvány felhasználásával további fejlesztésekre is. Így három ütemben - messze túlteljesítve az eredeti célkitűzéseket - sikerült a teljes támogatási összeget felhasználni a technológia és az infrastruktúra korszerűsítésére.

A projekt keretében csatornahálózat, a szennyvizek továbbvezetésére főgyűjtő és nagy teljesítményű átemelő épült Szombathely nyugati városrészében.

Kiépítettük a teljes iszapvonalat. A rothasztó tornyokban keletkező biogázból egyrészt a telep ellátását szolgáló villamos energiát termelünk, másfelől a folyamat során képződő hőmennyiség megoldja a kiszolgáló épületek fűtésének nagy részét. A levegőztető medence átalakítása, továbbá a fúvógépház teljes gépészeti és részben építészeti rekonstrukciója is megvalósult.

A víztelenített és kigázosított iszapból mezőgazdasági elhelyezésre alkalmas komposzt készül az új komposztálótelepen.

A szennyvíztisztító telep új berendezésekkel, eszközökkel gazdagodott, lecseréltük a csatorna-karbantartó gépeket is.

Bővítettük az igazgatási és laborépületet. Az itt kialakított diszpécserközpontban a szolgáltatást folyamatosan nyomon követjük. Modern műszerekhez jutott a laboratórium is. Az új rendezvényterem szakmai továbbképzések, konferenciák színtere.

A „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése" című projekt a régió egyik legjelentősebb környezetvédelmi beruházása volt, amely hosszú távra megteremtette a biztonságos és környezetbarát üzemeltetés feltételeit.

Kapcsolódó képek
Szennyvízelvezetés és -tisztításSzennyvízelvezetés és -tisztításSzennyvízelvezetés és -tisztításKamerás csatornavizsgálatKamerás csatornavizsgálatSzennyvízcsatorna tisztítás
Vissza
Hibabejelentés
Vízszolgáltatás és szennyvíz-szolgáltatás tekintetében egyaránt hívható telefonszámok:
Általános hibabejelentés:
06 94 500 245
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 201 232
Általános hibabejelentés és mérőállás bejelentés leolvasási időszakban:
06 94 325 550
E-mail: vasiviz [ at ] vasiviz.hu
Hétvégén:
Vízszolgáltatás: diszpecser [ at ] vasiviz.hu
Csatornaszolgáltatás: csatornaszolgaltatas [ at ] vasiviz.hu
Fedett uszoda és Termálfürdő