Keressen minket a facebook-on is! FőoldalÜgyfélszolgálatHasznos információkAdatváltozás bejelentése

Adatváltozás bejelentése

Felhasználóink Ügyfélszolgálati irodánkhoz az alábbi - felhasználási helyhez kapcsolódó - adat változásokat jelenthetik be személyesen, elektronikus úton és postai úton (levélben) is.

 1. Tulajdonos változás bejelentése:
  A Felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új Felhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a Társaságunk felé bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átadás-átvétel időpontját, a vízmérő állását, a korábbi Felhasználó új elérhetőségi adatait, az új Felhasználó nevét, számlázási címét, fizetés módját, részszámla mennyiségét, továbbá nem lakossági felhasználó esetén, a fentieken túl a vállalkozás adószámát, cégjegyzékszámát vagy amennyiben nincs, más azonosításra alkalmas adatot, bankszámlaszámát, alaptevékenységének megjelölését, valamint a képviseletre jogosult természetes személy adatait. A bejelentéshez, minden esetben kérjük csatolni a változást igazoló dokumentum másolatát (adásvételi szerződés, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, halotti anyakönyvi kivonat...stb.) A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a Társaságunkat ért károkért a korábbi és az új Felhasználó egyetemlegesen felel. A felhasználási hely átírásának feltétele, hogy a régi felhasználónak ne legyen tartozása.

  A tulajdonos-változást vagy személyesen Ügyfélszolgálati irodánkon, vagy levélben, illetve a gyorsabb ügyintézés érdekében a honlapunkról (Ügyfélszolgálat/letölthető űrlapok/Bejelentőlap) letölthető formanyomtatványt kitöltve intézhetik el.

   

 2. Szennyvízhálózatra történt rákötés bejelentése:
  A Felhasználó köteles haladéktalanul bejelenteni a szennyvízelvezető rendszerre történő rácsatlakozás időpontját. Amennyiben a Víziközmű-szolgáltató - ellenőrzése során - a jogtalan használat tényét feltárja, szabálysértési eljárást kezdeményezhet és jogosult a felmerült költségeket visszamenőleges hatállyal érvényesíteni.

   

 3. Fizető személyében vagy/és fizetőcímben történt változás bejelentése:
  Felhasználóinknak lehetősége van a felhasználótól és felhasználási helytől eltérő fizetői elérhetőségek megadására.

   

 4. Levelezési név és címváltozás bejelentése:
  Felhasználóinknak lehetősége van a fizetési név és címen felül olyan elérhetőséget is megadni, ahova szeretné, hogy küldjük a számlákat és egyéb leveleket.

   

 5. Fizetési mód változás bejelentése:
  Felhasználóink a víz illetve a víz- és csatornaszolgáltatást tartalmazó számláikat fizethetik bankszámláról, csoportos beszedési megbízás megadásával, átutalási megbízással, ebben az esetben kérjük, hogy bankszámlaszámát adja meg, valamint készpénz átutalási megbízással.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a fizető cím változást, a levelezési név és címváltozást, valamint a fizetési mód változását telefonon is bejelenhetik.

 

Vissza
Hibabejelentés
Vízszolgáltatás és szennyvíz-szolgáltatás tekintetében egyaránt hívható telefonszámok:
Általános hibabejelentés:
06 94 500 245
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 201 232
Általános hibabejelentés és mérőállás bejelentés leolvasási időszakban:
06 94 325 550
E-mail: vasiviz [ at ] vasiviz.hu
Hétvégén:
Vízszolgáltatás: diszpecser [ at ] vasiviz.hu
Csatornaszolgáltatás: csatornaszolgaltatas [ at ] vasiviz.hu
Fedett uszoda és Termálfürdő