Keressen minket a facebook-on is! FőoldalÜgyfélszolgálatHasznos információkDíjfizetésRészletfizetési lehetőség

Részletfizetési lehetőség

A VASIVÍZ ZRt. a lejárt fizetési határidejű számlával tartozó Felhasználók részére részletfizetési lehetőséget biztosít. Részletfizetés engedélyezésének eljárása

1. Részletfizetést írásbeli kérelem alapján lehet igényelni. Írásbeli kérelemnek minősül:

- a felhasználó által írt részletfizetést kérő levél

- az Ügyfélszolgálati Irodán kitöltött, a felhasználó által aláírt részletfizetést kérő adatlap, valamint a felhasználó és az engedélyező által aláírt kötelezettségvállalás.

2. Tartozás összegének előzetes egyeztetése.

A részletfizetés ütemezése előtt szükséges a Felhasználó teljes tartozásának előzetes egyeztetése. A szabályozás szerint úgy kell megállapítani a fizetési határidők ütemezését, hogy a következő számlázási időszakig a részletfizetéssel a tartozás teljes összege kiegyenlítésre kerüljön.

A részletfizetés feltételei Lakossági felhasználó esetén:

1.) Szigorúbb elbírálásban részesülő felhasználónak minősül, aki fizetési felszólítást vagy kizárási/korlátozási felszólítást kap, továbbá felszólítástól függetlenül, azon felhasználó, akinek 60 napnál régebbi ki nem egyenlített számlája van, de nem kapott fizetési felszólítást. Ezekben esetben a részletfizetés az alábbi módon biztosítható: A fennálló tartozás (szolgáltatási díj + jogi eljárások költsége + késedelmi kamat) 50 %-nak megfizetése után a felhasználó a fennmaradó tartozás összegére maximum 3 havi részletfizetést kaphat.

2.) Részletfizetést kezdeményező felhasználónak minősül azon Ügyfél is, akinek csőtörés vagy egyéb ok miatt kiegyenlítetlen számlája van, továbbá, nem tartozik az 1.) pontban meghatározott felhasználói körbe. Ez esetben a részletfizetés az alábbi módon biztosítható: A teljes tartozás 20 %-ának befizetése után a fennmaradó tartozás összegére maximum 6 havi részletfizetést kaphat.

Közületi felhasználó esetén: Azon közületi felhasználó , akinek a lejárt fizetési határidejű tőketartozása nem éri el a 200.000.- Ft-ot a ”Lakossági felhasználó esetén” pontban leírt feltételek alapján kaphat részletfizetést. A 200.000.- Ft-ot meghaladó tőketartozások esetében külön elbírálás alapján dönt a VASIVÍZ ZRt.

Korlátozás/kizárás alatt álló felhasználó esetében: Részletfizetési lehetőséget abban az esetben is biztosít a VASIVÍZ ZRt, ha a felhasználási hely- vízdíjtartozás miatt -korlátozva/kizárva lett. Ebben az esetben korlátozás/kizárás csak akkor oldható fel, ha a felhasználó a részletfizetésben szereplő teljes tartozást, és a korlátozás/kizárás díját is kiegyenlítette, valamint a feloldáskor nincs lejárt fizetési határidejű tartozása.

Részletfizetés teljesüléséhez szükséges feltételek

1. A részletfizetéshez szükséges írásbeli kérelem megküldése/kitöltése.

2. A VASIVÍZ ZRt a felhasználó részére tájékoztatást küld, amely tartalmazza az adott napig fennálló tartozás összegét, és - a felszólítástól függően - a tartozás 20 % vagy 50 %-ról szóló készpénz-átutalási megbízást, a befizetések ütemezését tartalmazó kötelezettségvállalást, továbbá a további részletek teljesítéséhez szükséges készpénz-átutalási megbízásokat.

3. A részletfizetés csak akkor lép életbe, ha a felhasználó a tartozás 20 % vagy 50 %-ának befizetését igazoló csekk másolatát, valamint a kötelezettségvállalás egyik példányát aláírva visszaküldi a VASIVÍZ ZRt részére.

4. Amennyiben a részletfizetést kérő nem tulajdonosa – bérlő/egyéb jogcímen használó - az ingatlannak, a kötelezettségvállalás csak abban az esetben lép életbe, ha a tulajdonos aláírásával elfogadja, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a felhasználó nem teljesíti a kötelezettségvállalásban foglalt feltételeket, úgy a tulajdonos a felhasználó helyett helytállni köteles.

5. A részletfizetés feltétele, hogy az esedékes számlákat meg kell fizetni. Amennyiben ez nem teljesül, akkor a részletfizetés érvényét veszti, és így valamennyi tartozás azonnal lejárt kötelezettséggé válik.

6. Az Ügyfélszolgálati Irodán a felhasználó személyes megjelenése esetén, a kérelem, és a 20 % vagy 50 % befizetése után kerül sor a 3. pontban foglaltakra.

7. A részletfizetés csak az engedélyezésekkor fennálló tartozásokra vonatkozik. Az ütemezés után esedékes, és az újonnan kibocsátott számlákat, a feltüntetett fizetési határidővel fizetni kell!

8. Abban az esetben, amikor a VASIVÍZ ZRt fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett az adott Felhasználóval szemben, a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtásától, míg az jogerőre nem emelkedik, nem kaphat részletfizetést a felhasználó.

Részletfizetés nem biztosítható annak a felhasználónak - akinek korábbi tartozására részletfizetés áll fenn, vagy - aki korábban részletfizetési engedélyt kapott, de az akkor fennálló tartozását nem teljesítette.

Vissza
Hibabejelentés
Vízszolgáltatás és szennyvíz-szolgáltatás tekintetében egyaránt hívható telefonszámok:
Általános hibabejelentés:
06 94 500 245
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 201 232
Általános hibabejelentés és mérőállás bejelentés leolvasási időszakban:
06 94 325 550
E-mail: vasiviz [ at ] vasiviz.hu
Hétvégén:
Vízszolgáltatás: diszpecser [ at ] vasiviz.hu
Csatornaszolgáltatás: csatornaszolgaltatas [ at ] vasiviz.hu
Fedett uszoda és Termálfürdő