Keressen minket a facebook-on is! FőoldalÜgyfélszolgálatÜgyfélszolgálati irodaÜgyfélszolgálaton bejelenthető ügyek

Ügyfélszolgálati irodán bejelenthető ügyek fajtái, leírásai

Ügyfélszolgálati irodán bejelenthető ügyek fajtái, és a bejelentés módja

személyes

telefon

elektronikus úton (e-mail, on-line bejelentés)

postai úton (levél)

Számlázással kapcsolatos reklamációk, panaszok felvétele

X

X

X

X

Készpénzes és bankkártyás befizetések kezelése

X

 

 

 

Lakossági csoportos beszedési megbízás ügyintézése

X

 

 

X

Törzsadat változások felvétele

X

egy részében

egy részében

X

Felhasználók tájékoztatása a folyószámlájuk naprakész adatairól

X

X

X

X

Számlázással kapcsolatos ügyintézés

X

X

X

X

A Felhasználók tájékoztatása a víz- és csatornabekötés létesítésének feltételeiről

X

X

X

X

Hibabejelentések felvétele közüzemi vezetékszakaszról

X

X

X

X

Víz- és szennyvízszolgáltatással, felhasználási hellyel kapcsolatos bejelentések, panaszok felvétele

X

X

X

X

Hátralék kezelésével kapcsolatos ügyintézés, részletfizetéssel kapcsolatos kérelmek kezelése, díjfizetési felszólításokkal kapcsolatos kérdések ügyintézése

X

 

X

X

Építési és használatbavételi engedélyhez Közműnyilatkozat kiadása és számlázása

X

 

X

X

Szolgáltatás megszüntetésével, szüneteltetésével kapcsolatos ügyintézés

X

 

 

X

Belső csőtörések ügyintézése

X

 

X

X

Fagyott vízmérő miatti fogyasztás felülvizsgálat ügyintézése

X

 

X

X

Védendő felhasználóval kapcsolatos ügyintézés          X                X

 

A bejelentések kezelése, ügyintézése

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a személyes és telefonos felhasználói bejelentések kezelése lehetőség szerint azonnal, helyben és telefonon történő ügyintézéssel, amennyiben ez nem megoldható a bejelentés írásos rögzítésével és kivizsgálásával történik. A kivizsgálás eredményéről minden esetben tájékoztatjuk a Felhasználót a bejelentés alkalmával egyeztetett módon - telefonon vagy írásban.

Bejelenthető ügyek leírásai:

1. Számlázással kapcsolatos reklamációk, panaszok felvétele:

1) számlázással kapcsolatos panasz: részszámla módosítása, nem kapott csekket, új csekk kiküldése, szolgáltatási pont előtti meghibásodás miatti korrekció

2) elszámolással kapcsolatos panasz: mérőállás reklamáció (hibás számla), nem kapott részszámlákat, a kiküldött csekk sérült, egyáltalán nem kapott számlát

3) folyószámla-kezeléssel kapcsolatos panasz: nem kapta meg a visszautalást, téves banki rögzítés

2. Készpénzes és bankkártyás befizetések

Ügyfélszolgálati irodánkon személyesen befizetheti számláit készpénzzel és bankkártyával is.

3. Lakossági csoportos beszedési megbízás ügyintézése

A díjbefizetés előnyös és készpénzkímélő módja a folyószámláról történő befizetés.

Felhasználóinknak a csoportos beszedési megbízás intézésére két lehetősége van:

1) A folyószámláról történő befizetésre való megbízást Felhasználónk kezdeményezheti annál a pénzintézetnél, ahol a folyószámláját vezeti. A megbízáshoz feltétlenül szükség van a felhasználó partnerazonosítójára, illetve a VASIVÍZ ZRt. azonosítójára (A11316385). (A partnerazonosítót a már meglévő Felhasználónk a korábbi számláján találja meg. Ha új felhasználóként kívánja számláit folyószámláról intézni, abban az esetben a partnerazonosítót Ügyfélszolgálati irodánkon tudjuk megadni.)

2) Már ügyfélszolgálati irodánkon is elintézheti vízdíjának lakossági folyószámlájáról csoportos beszedési megbízással történő levonásának megadását. Kérjük, feltétlenül hozza magával bankszámlaszámát, a folyószámláját vezető bank adatait, valamint a partnerazonosítót tartalmazó korábbi víz- és csatornadíj számláját.

Mindkét esetben az elintézés idejét csökkentheti, ha honlapunkról letölti a csoportos beszedési megbízás nyomtatványunkat és kitöltve vagy Ügyfélszolgálati irodánkba vagy a folyószámláját vezető bankhoz személyesen, vagy postai úton eljuttatja.

Addig, amíg a megbízást a pénzintézet nem jelzi társaságunk felé, addig a számla mellé továbbra is csekket mellékelünk. Az átfutási idő kb. egy hónap.

4. Törzsadat változások felvétele

Felhasználóink Ügyfélszolgálati irodánkhoz az alábbi - felhasználási helyhez kapcsolódó - adat változásokat jelenthetik be személyesen, elektronikus úton és postai úton (levélben) is.

1)      tulajdonos változás bejelentése: A Felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új Felhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a Társaságunk felé bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átadás-átvétel időpontját, a vízmérő állását, a korábbi Felhasználó új elérhetőségi adatait, az új Felhasználó nevét, számlázási címét, fizetés módját, részszámla mennyiségét, továbbá nem lakossági felhasználó esetén, a fentieken túl a vállalkozás adószámát, cégjegyzékszámát vagy amennyiben nincs, más azonosításra alkalmas adatot, bankszámlaszámát, alaptevékenységének megjelölését, valamint a képviseletre jogosult természetes személy adatait. A bejelentéshez, minden esetben kérjük csatolni a változást igazoló dokumentum másolatát (adásvételi szerződés, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, halotti anyakönyvi kivonat...stb.) A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a Társaságunkat ért károkért a korábbi és az új Felhasználó egyetemlegesen felel. A felhasználási hely átírásának feltétele, hogy a régi felhasználónak ne legyen tartozása. 

A tulajdonos-változást vagy személyesen Ügyfélszolgálati irodánkon, vagy levélben, illetve a gyorsabb ügyintézés érdekében a honlapunkról (Ügyfélszolgálat/letölthető űrlapok/Bejelentőlap) letölthető formanyomtatványt kitöltve intézhetik el.

2)      szennyvízhálózatra történt rákötés bejelentése: A Felhasználó köteles haladéktalanul bejelenteni a szennyvízelvezető rendszerre történő rácsatlakozás időpontját. Amennyiben a Víziközmű-szolgáltató - ellenőrzése során - a jogtalan használat tényét feltárja, szabálysértési eljárást kezdeményezhet és jogosult a felmerült költségeket visszamenőleges hatállyal érvényesíteni.

3)      fizető személyében vagy/és fizetőcímben történt változás bejelentése: Felhasználóinknak lehetősége van a felhasználótól és felhasználási helytől eltérő fizetői elérhetőségek megadására.

4)      levelezési név és címváltozás bejelentése: Felhasználóinknak lehetősége van a fizetési név és címen felül olyan elérhetőséget is megadni, ahova szeretné, hogy küldjük a számlákat és egyéb leveleket.

5)      fizetési mód változás bejelentése: Felhasználóink a víz illetve a víz- és csatornaszolgáltatást tartalmazó számláikat fizethetik bankszámláról, csoportos beszedési megbízás megadásával, átutalási megbízással, ebben az esetben kérjük, hogy bankszámlaszámát adja meg, valamint készpénz átutalási megbízással.

6)      locsolási kedvezmény igény bejelentése: Egyes önkormányzatok helyi rendeletei locsolási csatornadíj kedvezmény igénybevételét teszik lehetővé a szennyvízhálózattal rendelkező településeken május 1-jétől augusztus 31-ig. Az igényléshez formanyomtatvány kitöltése szükséges, mely Üzemmérnökségeinken, művezetőségeinken, az ügyfélszolgálati irodánkon, továbbá a honlapunkról történő letöltéssel (Ügyfélszolgálat- Letölthető űrlapok menüpont elérésével) igényelhető. A fenti igénylés a kitöltött és aláírt igénylőlap egy példányának beküldésével lép életbe. A mennyiségi korrekció elszámolását az április 30-ig beérkező kérelmeknél tudjuk a teljes időszakra figyelembe venni. Locsolás miatti mennyiségi korrekcióra jogosult az a lakossági felhasználó, aki egyedi bekötéssel rendelkező lakóingatlan, üdülő, kert tulajdonosa, bérlője vagy egyéb jogcímen használója, illetve a társasházak közül azok, ahol a társasházi közösség két önálló lakásból vagy nem lakáscélú helyiségből áll.

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a fizető cím változást, a levelezési név és címváltozást,  valamint a fizetési mód változását telefonon is bejelenhetik.

5. Felhasználók tájékoztatása a folyószámlájuk naprakész adatairól

Felhasználóink kérhetik a folyószámlájuk aktuális adatait, egyenlegét, ennek feltétele a partnerazonosító megadása, illetve ennek hiányában személyazonosságának igazolása.

6. Számlázással kapcsolatosan Felhasználóink az alábbi ügyekben kérhetnek ügyintézést:

1)      leolvasás gyakoriságának módosítása         

2)      becsült mérőállás reklamáció

3)      új csekk kérése

4)      számlamásolatok kérése

5)      részszámla módosítás

6)      soron kívüli számla kérése

7)      számlaértelmezések

8)      igazolások kiadása

9)      mérőállás bejelentése

10)  fogyasztási szünet bejelentése

7. A Felhasználók tájékoztatása a víz- és csatornabekötés létesítésének feltételeiről

Felhasználóink számára víz-és csatornabekötés létesítésével kapcsolatosan Ügyfélszolgálati irodánkon csak tájékoztatást nyújtunk. A bekötés megrendelése és ügyintézése az Információs pontokon intézhető. Az Információs pontok elérhetőségeit megtalálják honlapunkon. (Ügyfélszolgálat/Információs pontok/Elérhetőségek).

8. Hibabejelentések felvétele közüzemi vezetékszakaszról

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a hibabejelentéseiket honlapunkon található elérhetőségeiken illetve személyesen ügyfélfogadási időben Ügyfélszolgálati irodánkon és Információs pontjainkon jelenthetik be.

9. Víz- és szennyvízszolgáltatással, felhasználási hellyel kapcsolatos bejelentések, panaszok felvétele

  • mérés, leolvasással kapcsolatos panasz
  • kártérítéssel kapcsolatos panasz
  • szabálytalan vételezéssel kapcsolatos panasz
  • hibaelhárítási tevékenységgel kapcsolatos panasz,
  • nincs víz, nincs víznyomás
  • vízminőség, dugulás, kárbejelentés
  • mérőcserével kapcsolatos problémák kezelése
  • vízmérő ellenőrző hitelesítésével kapcsolatos ügyintézés
  • munkaterület helyreállításával kapcsolatos bejelentések, kárbejelentések

 

10.  Hátralék kezelésével kapcsolatos ügyintézés, részletfizetéssel kapcsolatos kérelmek kezelése, díjfizetési felszólításokkal kapcsolatos kérdések ügyintézése

1)      A lejárt, illetve az aktuálisan fennálló tartozás összegére Társaságunk részletfizetési lehetőséget biztosíthat, melyet a Felhasználó írásban - levélben, elektronikus úton - vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton kérhet. A részletfizetés feltétele a tartozás meghatározott részének kiegyenlítése (előlegfizetés), és további feltételeinek elfogadása.

2)      Amennyiben Társaságunk megadja a részletfizetési kedvezményt, de a Felhasználó bármely részlet határidőre történő befizetését elmulasztja, a fennmaradó tartozás azonnal egy összegben esedékessé válik a költségekkel és késedelmi kamattal együtt, illetve a Felhasználó újabb részletfizetési kérelme automatikusan elutasításra kerül. Felhasználónak a részletek fizetése mellett a mindenkor esedékes számlákat is ki kell egyenlítenie.

3)      A Felhasználó fizetési halasztás iránti kérelmet is előterjeszthet Társaságunknál. Abban az esetben, ha a Felhasználónak lejárt esedékességű tartozása áll fenn, részére új bekötés más felhasználási helyen nem építhető ki, illetve új szerződés más felhasználási helyre vonatkozóan nem köthető a tartozás kiegyenlítéséig.

11.  Építési és használatbavételi engedélyhez Közműnyilatkozat kiadása és számlázása.

Ügyfélszolgálati irodánkon kizárólag a lakossági, ezen belül családi házas beépítés esetén adhatjuk ki a nyilatkozatot építési és használatbavételi engedélyhez.

Egyéb esetekben a közműnyilatkozat kiadásában a területileg illetékes szervezeti egységek jogosultak eljárni.

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a közműnyilatkozat kiadásának költségvonzata van.

12.  Szolgáltatás megszüntetésével, szüneteltetésével kapcsolatos ügyintézés

1) Vízbekötés megszüntetése

Az ingatlan tulajdonosa a vízbekötés megszüntetési igényével Ügyfélszolgálati irodánkat illetve a területileg illetékes Információs pontot keresheti fel.

A vízbekötés megszüntetése Társaságunk kezdeményezésére, vagy az ingatlan tulajdonosának megrendelése alapján végezhető el. A megszüntetés végrehajtásával a szolgáltató-felhasználó jogviszony megszűnik. Amennyiben a bekötésről van biztosítva az ingatlan tűzoltóvíz ellátása, a bekötés megszűntetését megelőzően be kell szerezni a területileg illetékes Katasztrófavédelem hozzájárulását.

A hozzájárulás beszerzése a megszűntetést kezdeményező kötelessége.

A tulajdonos megrendelése alapján végzett vízbekötés megszüntetése a bekötés a gerincvezetéknél történő ledugózásával, és a vízmérő aknából a vízmérő és szerelvényei leszerelésével történik. A gerincvezeték közterületen való kibontásához és a bekötővezeték ledugózásához szükséges érvényes közterület bontási engedély és a közterület végleges helyreállítási költségének viselése minden esetben a megrendelő feladata.

2) A szolgáltatás szüneteltetése

A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése a vízmérő berendezés kiszerelésével, a bekötővezeték ledugózásával és leplombálásával, a szennyvíz-bekötővezeték elzárásával, és a szennyvíz-bekötővezeték folytonossági kapcsolatának a megszüntetésével történik.

A víziközmű-szolgáltatás a Felhasználó kérésére legfeljebb 1 éves időtartamra szüneteltethető, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

- a Felhasználó írásban kéri a szüneteltetést és nyilatkozik, hogy a felhasználási helyen rendszeres emberi tartózkodás nincs,

- a Felhasználó - amennyiben a felhasználási hely víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan - nyilatkozik, hogy nem a víziközmű-rendszerből származó egyéb vizet a szennyvíz-törzshálózatba nem kíván vezetni,

- a szüneteltetés végrehajtásához a műszaki előfeltételek biztosítottak,

- a szüneteltetési kérelemhez mellékelni kell a szünetelés foganatosításával együtt járó költségek előzetes megfizetéséről szóló igazolást, és a felhasználási hely tulajdonosának hozzájárulását, amennyiben az nem azonos a Felhasználóval.

 

Társaságunk a szüneteltetés végrehajtásával egy időben elszámoló számlát készít, melyet a Felhasználó köteles a megjelölt fizetési határidőig kiegyenlíteni.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmű-hálózatot szabálytalanul használja, Társaságunk jogosult a Vksztv.-ben és az 58/2013. kormányrendeletben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni.

A Felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmét az Üzletszabályzatban meghatározott időszakonként megújítani és a kérelem megújításához kapcsolódóan a felhasználási hely ellenőrzésének lehetőségét biztosítani. Ennek megfelelően a szüneteltetési kérelmet 1 évente meg kell újítani.

Amennyiben a Felhasználó kéri a vízmérő visszaszerelését, annak elvégzése csak a le- és felszerelési költségeinek kiegyenlítése után hajtható végre.

13.  Belső csőtörések ügyintézése

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási pontja a bekötővezetéken a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzáró szerelvénynek a vízmérő felőli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed.

A Felhasználó a házi ivóvízhálózat és a házi szennyvízhálózat havonkénti rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról gondoskodni köteles. A szolgáltatói ellenőrzés nem mentesíti a Felhasználót az ellenőrzési kötelezettség alól. A házi ivóvízhálózat havi ellenőrzésének legegyszerűbb módja, hogy miután az épületekben és kertben lévő minden csapot gondosan elzárt, megfigyeli a vízmérőt. Ha nincs meghibásodás a házi vezetékszakaszon, akkor a vízmérőn lévő csillagkerék és számlálókerekek nem mozoghatnak. A meghibásodások következményeként felmerülő kiugró számlák elkerülése érdekében ezt a néhány percet érdemes havonta az ellenőrzésre szánni!

1)      Amennyiben a szolgáltatási ponton túl, tehát a belső hálózaton keletkezik kár, a Felhasználó köteles Társaságunknak az aktuális mérőállás megjelölésével haladéktalanul bejelenteni a csőtörés tényét, illetve a hiba kijavítását azonnal megkezdeni.  Amennyiben a felhasználási helyen csatornahasználat is van, a Felhasználó kérheti az átlag feletti csatornadíj jóváírását, melyet írásban, vagy személyesen Ügyfélszolgálatunkon illetve Információs pontjainkon tehet meg.  A jóváírás feltétele, hogy a Felhasználó köteles a hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető módon bemutatni és a javítást számlával igazolni. A belső hálózat meghibásodásából származó elfolyt víz költsége a felhasználót terheli.

2)      A helyszíni ellenőrzés során Társaságunk rögzíti, hogy a meghibásodás következtében az elfolyt ivóvíz a szennyvíz elvezetésére szolgáló hálózatba jutott-e vagy sem. Amennyiben a vizsgálat megállapítja az ivóvíz környezetben történt elszivárgásának tényét, a meghibásodás időszakának a bejelentés dátumát megelőző utolsó mérőleolvasás időpontjától a hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést követő 30. napig terjedő időszakot lehet tekinteni. A csatornadíj jóváírás mértékét a meghibásodási időszakot megelőző 12 hónap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás időtartama alatt eltelt napok száma szorzataként határozzuk meg.

14.  Fagyott vízmérő miatti fogyasztás felülvizsgálat ügyintézése

Ha a Felhasználó a fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját, elfagyását, sérülését észleli, köteles azt Társaságunk felé haladéktalanul bejelenteni. A Szolgáltató a bejelentéstől számított 8 napon belül a kifogásolt fogyasztásmérőt ellenőrzi és jegyzőkönyvet vesz fel a káresemény körülményeiről. Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés alátámasztja, a vízmérőt Társaságunk lecseréli, melynek költségei a felhasználót terhelik.

 

15. Tájékoztatás a védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása és igénybevétele szabályairól

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 2014. január 1-jétől módosítása előírja a víziközmű-szolgáltatók részére, hogy a víziközmű-szolgáltatást a védendő felhasználók milyen megkülönböztetett feltételek szerint vehetik igénybe.

Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet (továbbiakban: 58/2013. kormányrendelet) 2015. január 1-jétől hatályos 292/2014. (XI. 26.) módosítása rögzíti a védendő felhasználók, a Vksztv.-ben meghatározottakon túlmenően megillető kedvezmények körét, biztosításuk és igénybevételük részletes szabályait, továbbá a fogyatékkal élő felhasználókat megillető különleges bánásmód részletes szabályait, a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására alkalmas okiratok körét, annak tartalmi és formai követelményeit. Ennek megfelelően a védendő felhasználók a védettséggel járó jogokat egy felhasználási helyen gyakorolhatják.

 

1. Kik részesülhetnek - a jogszabályban meghatározott - kedvezményekben?

A védendő felhasználók a védelemre jogosító, jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján:

a) szociálisan rászorulók felhasználó

b) fogyatékkal élők felhasználó

 

2. Ki tekinthető védendő felhasználónak?

A Vksztv. 2. §. 29. bekezdése alapján a védendő felhasználó: az a természetes személy felhasználó, ideértve a

mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználót, valamint a fogyatékkal élő felhasználót is, aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján a víziközmű-szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt.

 

3. Ki tekinthető szociálisan rászoruló felhasználónak?

Az 58/2013. kormányrendelet 88/B. § (1) rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló felhasználónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket, vagy

h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll.

 

4. Ki tekinthető fogyatékkal élő felhasználónak?

Fogyatékkal élő felhasználó:

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy,

b) a vakok személyi járadékában részesülő személy,(csak akkor, ha nem él vele együtt olyan nagykorú személy, aki nem fogyatékkal élő)

c) továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti.

 

5. Hogyan lehet igazolni a védendő felhasználói státuszt?

A szociálisan rászoruló felhasználó státusz megfelelését:

a) az 58/2013. kormányrendelet 9. melléklet szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy

b) a szociálisan rászoruló felhasználói státuszt megállapító szerv által kibocsátott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat eredeti példányának bemutatásával igazolhatja a víziközmű-szolgáltató felé.

A fogyatékkal élő lakossági felhasználó a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát

a) az 58/2013. kormányrendelet 10. melléklet szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával igazolhatja.

A benyújtott iratokat és a bemutatott iratok másolatát a víziközmű-szolgáltató a jogosultság megszűnését követő 5 évig köteles megőrizni.

 

6. A szociálisan rászoruló felhasználó milyen kedvezményekre jogosult?

A szociálisan rászoruló 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérheti részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék alkalmazását. A részletfizetés, fizetési haladék időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a felhasználót kamat- és kötbér fizetési kötelezettség nem terhelheti. A részletfizetés, fizetési haladék tekintetében e rendelkezésektől csak a szociálisan rászoruló felhasználó javára lehet eltérni.

7. A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint az igénylést megelőző 12 hónapban számlázott felhasználásból számított:

a) 1 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 2 hónap,

b) 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 5 hónap,

c) 3 havi átlagfogyasztást meghaladó tartozás esetén 6 hónap.

 

A fizetési haladék időtartama legfeljebb 60 nap, különös méltánylást érdemlő esetben 90 nap.

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.

9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. Tel.: (94) 516 200 Fax: (94) 516 290

CIB Bank Zrt. 10700127-04568504-52100008 • OTP 11747006-20181442

Adóigazgatási szám: 11316385-2-18 • Cégjegyzékszám: 18-10-100607 UL-UT-0047-M05

 

8. Ki kérheti a fogyatékkal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét?

A 4. pont szerinti fogyatékkal élő felhasználó, illetve a felhasználóval egy háztartásban élő fogyatékkal élő személyre tekintettel a fogyatékkal élőnek nem minősülő felhasználó is kérheti a fogyatékkal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét, de ugyanazon fogyatékkal élő személyre tekintettel csak egy felhasználó egy felhasználási hely vonatkozásában szerepelhet a nyilvántartásban jogosultként.

 

9. Milyen különleges bánásmód illeti meg a fogyatékkel élő felhasználót?

A 4. pont a) és b) alpontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő felhasználót megillető különleges bánásmód:

a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,

b) készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,

c) a számla értelmezéséhez az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás),

d) az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők számára az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.

Az a felhasználó, aki a fogyatékkal élő és a szociálisan rászoruló felhasználók nyilvántartásában egyidejűleg szerepel, jogosult igénybe venni a védendő felhasználókat megillető valamennyi kedvezményt.

 

10. Milyen nyilvántartást vezet a VASIVÍZ ZRt. a védendő felhasználókról?

A VASIVÍZ ZRt. a védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása érdekében, az egyes felhasználási helyeken közszolgáltatási szerződéssel rendelkező védendő felhasználókról olyan nyilvántartást vezet, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a felhasználó a kedvezmények melyik körére jogosult.

 

11. Hogyan történik nyilvántartásba történő felvétel?

A nyilvántartásba történő felvételt a felhasználónak kell kezdeményeznie. A kérelemben meg kell jelölnie, az 58/2013. kormányrendeletben meghatározott különleges bánásmód vagy kedvezmények közül melyek illetik meg, és azokból melyikre tart igényt.

A kérelemhez csatolnia kell a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására szolgáló iratokat. Ezek különösen:

a) a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására a felhasználó kérelmére igazolja a jegyző, hogy a felhasználó életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt felhasználási helyen,

b) a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv, igazolása hogy a kérelem benyújtásakor a védendő felhasználó részesül az adott ellátásban,

c) valamint a z 5. pontban felsorolt iratok.

A jegyző és az ellátást megállapító szerv az igazoláson feltünteti, hogy az igazolás mely felhasználási hely tekintetében történő felhasználásra került kiadásra.

A nyilvántartásban a felhasználó személyes adataihoz kapcsoltan kizárólag a szociálisan rászoruló vagy a fogyatékkal élő státuszra, esetleg mindkettő együttes fennállására történő utalás, a különleges bánásmód esetén annak formája, valamint a felhasználó által igénybe vehető kedvezmények szerepelnek.

 

12. Mikortól kell biztosítani a fogyatékkal élő felhasználó részére az igényelt szolgáltatást?

Az igényelt szolgáltatást legkésőbb a nyilvántartásba vételt követő 30. naptól kell biztosítani, illetve az esetleges műszaki beavatkozásokat 30 napon belül kell megkezdeni.

 

13. Mit tartalmaz a nyilvántartásba vételről a kiküldött tájékoztató?

A nyilvántartásba vételről a VASIVÍZ ZRt. a védendő felhasználót 8 napon belül írásban tájékoztatja.

A tájékoztatás tartalmazza, hogy:

a) a védendő felhasználóval kapcsolatban, mely különleges bánásmód vagy kedvezmény vonatkozásában rögzített adatot a nyilvántartásba,

b) a nyilvántartás szerint a védendő felhasználó milyen kedvezményeket veheti igénybe,

c) az adatváltozás bejelentésére mely időpontokban és hol biztosít lehetőséget a védendő felhasználónak,

d) a védendő felhasználónak a védettsége fennállásának évenkénti - minden év március 31-ig esedékes -igazolásával kapcsolatos feladatait milyen módon és formában kell teljesítenie.

Az a fogyatékkal élő felhasználó, akinek állapotában nem várható jelentős javulás, mentesül a védendő felhasználói körbe tartozás évenkénti igazolása alól.

 

14. Milyen kötelezettségei vannak a felhasználónak és milyen következmények terhelik annak elmulasztása esetén?

A fogyatékkal élő felhasználó jogosultságának ismételt igazolására első ízben a nyilvántartásba történő felvételét követő naptári évben köteles.

A védendő felhasználó köteles a védelemre jogosultságot adó körülmény megváltozását vagy megszűnését 15 napon belül bejelenteni a víziközmű-szolgáltatónál. A víziközmű-szolgáltató köteles a bejelentést követő 8 napon belül a változást a nyilvántartáson átvezetni, vagy a védendő felhasználót a nyilvántartásból törölni. A fogyatékkal élő felhasználók nyilvántartásában szereplő lakossági felhasználó olyan igényét, amelyet a benyújtott iratok nem támasztanak alá, az érintett víziközmű-szolgáltató nem köteles teljesíteni.

A fogyatékkal élő felhasználók nyilvántartásában szereplő felhasználó nyilatkozatát évente legfeljebb két alkalommal módosíthatja. Az így igénybe venni kívánt szolgáltatást a módosítási igény beérkezését követően, a 12. pontban meghatározott időtartam szerint kell biztosítani a felhasználó számára.

 

 

Panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések

Fogyasztói panasznak minősül, ha a Felhasználó részéről a Víziközmű-szolgáltató tevékenységére vonatkozóan, olyan megkeresés történik, amely egyéni jog- és/vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és amelynek elintézésére vonatkozó egyes szabályokat, külön jogszabály, - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény - tartalmaz.

A Felhasználók panaszaikat és észrevételeiket személyesen az Ügyfélszolgálati irodán, és a nagyobb településeken működtetett Információs ponton tehetik meg. Amennyiben a Felhasználó nem kíván élni a személyes bejelentés lehetőségével, akkor bejelentését írásban is megteheti a Társaságunk székhelyére címezve.

Panaszjellegű bejelentések

-    számlázással kapcsolatos panasz

-    részszámla módosítása

-    nem kapott csekket

-    új csekk kiküldése

-    szolgáltatási pont előtti meghibásodás miatti korrekció

-    elszámolással kapcsolatos panasz

-    mérőállás reklamáció (hibás számla)

-    nem kapott részszámlákat

-    a kiküldött csekk sérült

-    egyáltalán nem kapott számlát

-   folyószámla-kezeléssel kapcsolatos panasz

-    nem kapta meg a visszautalást

-    téves rögzítés

-    szerződéskötéssel és felmondással kapcsolatos panasz

-    méréssel, leolvasással kapcsolatos panasz

-    kártérítéssel kapcsolatos panasz

-    szabálytalan vételezéssel kapcsolatos panasz

-    hibaelhárítási tevékenységgel kapcsolatos panasz

-    nincs víz, nincs víznyomás, vízminőség, dugulás, kárbejelentés

-    mérőcserével kapcsolatos problémák kezelése

-    vízmérő ellenőrző hitelesítésével kapcsolatos ügyintézés

-    munkaterület helyreállításával kapcsolatos bejelentések, kárbejelentések

-    határidők be nem tartásával kapcsolatos panasz

-    egyéb értékesítéssel kapcsolatos panasz

-    kiszolgálás minőségével kapcsolatos panasz

-    hátralék-kezeléssel kapcsolatos panaszok

Nem panasz jellegű bejelentés

-           törzsadat változások bejelentése

-           számlázással kapcsolatos ügyintézés

-           víz- és csatornabekötéssel kapcsolatos ügyintézés (új bekötések)

-           egyéb, szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés

-           a más Felhasználó általi szabálytalan vízvételezésére, vagy csatornamű használatára vonatkozó bejelentés

-           hibabejelentés közüzemi vezetékszakaszról

-           a tájékoztatás jellegű megkeresés

-           hátralék kezelésével kapcsolatos ügyintézés (részletfizetés, fizetési halasztás, kamatjóváírás)

 

A bejelentések kezelése, ügyintézése

1)      A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a felhasználói bejelentéseket lehetőség szerint azonnal, helyben történő ügyintézéssel, amennyiben ez nem megoldható a bejelentés írásos rögzítésével és a panasz kivizsgálásával (Jegyzőkönyv felhasználói bejelentésről) történik. A kivizsgálás eredményéről minden esetben a Felhasználót tájékoztatjuk a bejelentés alkalmával egyeztetett módon a panasz jellegű bejelentés beérkezését követő 15 napon belül, telefonon vagy írásban.

2)      Panasz és bejelentés elutasítása esetén is értesíti a Víziközmű-szolgáltató írásban a Felhasználót, hogy panaszával mely Hatósághoz vagy Békéltető testülethez fordulhat jogorvoslatért.

3)      A Felhasználói bejelentések, panaszok rendezése érdekében szükség lehet a felhasználási helyen történő személyes felülvizsgálatra. A helyszínen lefolytatott felülvizsgálat eredményét és mindkét fél álláspontját minden esetben jegyzőkönyvben rögzítjük. Mindkét fél aláírását követően, az egyik példány a Felhasználó részére átadásra kerül.

4)      A nem panasz jellegű írásos Felhasznál

Vissza
Hibabejelentés
Vízszolgáltatás és szennyvíz-szolgáltatás tekintetében egyaránt hívható telefonszámok:
Általános hibabejelentés:
06 94 500 245
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 201 232
Általános hibabejelentés és mérőállás bejelentés leolvasási időszakban:
06 94 325 550
E-mail: vasiviz [ at ] vasiviz.hu
Hétvégén:
Vízszolgáltatás: diszpecser [ at ] vasiviz.hu
Csatornaszolgáltatás: csatornaszolgaltatas [ at ] vasiviz.hu
Fedett uszoda és Termálfürdő